Contemplatie

De serie Contemplatie nodigt uit tot beschouwing.
Bij het kantelen van een doek, waarop ik een lege ruimte
schilderde, zag ik trappen, wanden, muren.
Maar wat gebeurt daarachter?
Landschappen? Inkijkjes? Doorkijkjes?
Bijna surrealistisch; nergens een levend wezen te zien.
Ogenschijnlijk geometrische composities.
Ogenschijnlijk, want regels van meetkunde en perspectief
worden veronachtzaamd.
Vervangen door de regels van het gevoel.